ജൂലൈ നാലിനു ശേഷം എത്തുന്ന സൗദി പൗരന്മാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ ബാധകമാണ്. ദീര്‍ഘനാളായി യാത്രാ നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സൗദി, മേയ് 17നാണ് ചില രാജ്യങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചത്.